OP516

PME 平面 & 花邊 雙面橢圓形塑膠切模 特特大 127mm(5英吋)

PLAIN & FLUTED OVAL PLAQUE XX LARGE 127mm(5”)

OP516 PME 平面 & 花邊 雙面橢圓形塑膠切模 特特大 PLAIN & FLUTED OVAL PLAQUE XX LARGE

SKU: OP516
NT$280.00Price
  • OP516

    PME 平面 & 花邊 雙面橢圓形塑膠切模 特特大 127mm(5英吋)

    PLAIN & FLUTED OVAL PLAQUE XX LARGE 127mm(5”)